Rješenje o imenovanju članova Vijeća za genetski modificirane organizme

NN 22/2022 (23.2.2022.), Rješenje o imenovanju članova Vijeća za genetski modificirane organizme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

267

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i točke II. stavka 1. Odluke o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme (»Narodne novine«, broj 99/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. veljače 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA ZA GENETSKI MODIFICIRANE ORGANIZME

Za članove Vijeća za genetski modificirane organizme, imenuju se:

– dr. sc. IGOR BORŠIĆ, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva, zaštite okoliša i prirode

– dr. sc. ANA BIELEN, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva, zaštite okoliša i prirode

– dr. sc. DAMJAN FRANJEVIĆ, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva, zaštite okoliša i prirode

– dr. sc. DOMAGOJ ŠIMIĆ, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva, zaštite okoliša i prirode

– dr. sc. HRVOJE FULGOSI, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poslove znanosti

– dr. sc. SONJA GRLJUŠIĆ, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za poslove znanosti

– dr. sc. IVAN-KREŠIMIR SVETEC, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poslove znanosti

– dr. sc. MARINA ŠANTIĆ, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za poslove znanosti

– IVA FIOLIĆ, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za poslove zdravstva

– dr. sc. NIVES PEĆINA-ŠLAUS, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za poslove zdravstva

– dr. sc. PAOLA KUČAN BRLIĆ, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za poslove zdravstva

– dr. sc. DONATELLA VERBANAC, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za poslove zdravstva

– dr. sc. RENATA HANZER, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede i šumarstva

– dr. sc. MILIVOJ FRANJEVIĆ, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede i šumarstva

– dr. sc. NENAD MALENICA, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede i šumarstva

– dr. sc. MANUELA ZADRAVEC, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede i šumarstva

– HRVOJE RADOVANOVIĆ, predstavnik Ureda za udruge.

Klasa: 080-02/22-01/13

Urbroj: 50301-15/28-22-02

Zagreb, 18. veljače 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.