Rješenje o razrješenju ravnatelja Uprave za zaštitu kulturne baštine u Ministarstvu kulture i medija

NN 22/2022 (23.2.2022.), Rješenje o razrješenju ravnatelja Uprave za zaštitu kulturne baštine u Ministarstvu kulture i medija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

268

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 46. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.) i članka 74.a stavka 1. i stavka 4. točke 1. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 138/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17., 70/19. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. veljače 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA UPRAVE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE U MINISTARSTVU KULTURE I MEDIJA

Razrješuje se DAVOR TRUPKOVIĆ položaja ravnatelja Uprave za zaštitu kulturne baštine u Ministarstvu kulture i medija, s danom 28. veljače 2022., na osobni zahtjev.

Klasa: UP/I 080-02/22-02/04

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 18. veljače 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.