Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima

NN 22/2022 (23.2.2022.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima

Ministarstvo financija

269

Na temelju članka 34.a stavka 2. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O ROKOVIMA PREDAJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENE DOKUMENTACIJE U POSEBNIM OKOLNOSTIMA

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (»Narodne novine«, broj 43/20.).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-04/1
Urbroj: 513-06-03-22-18
Zagreb, 15. veljače 2022.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.