Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti vina naziva »Lumbarda«

NN 22/2022 (23.2.2022.), Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti vina naziva »Lumbarda«

Ministarstvo poljoprivrede

272

Ministarstvo poljoprivrede u skladu s člankom 33. stavkom 6. Zakona o vinu (»Narodne novine«, broj 32/19) objavljuje

OBAVIJEST

O PODNESENOM ZAHTJEVU ZA ZAŠTITU OZNAKE IZVORNOSTI VINA NAZIVA »LUMBARDA«

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) 27. listopada 2020. godine zaprimilo je Zahtjev za zaštitu oznake izvornosti vina naziva »Lumbarda« podnositelja zahtjeva Udruga vinogradara i vinara »Grk – Lumbarda«, Lumbarda 493, Lumbarda.

2. Na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mps.hr) objavljena je specifikacija proizvoda »Lumbarda«.

3. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor Ministarstvu na objavljenu Specifikaciju proizvoda iz članka 33. stavka 6. Zakona o vinu, uz dostavu cjelovite dokumentacije kojom se potvrđuje pravni interes, obrazlaže prigovor na propisanom obrascu i dokazuje njegova opravdanost.

4. Rok za podnošenje prigovora je 60 dana, a počinje teći danom objave ove Obavijesti u »Narodnim novinama«.

5. Ako Ministarstvo zaprimi prigovor u propisanom roku, provodi se postupak u skladu s člankom 34. stavcima 4., 5. i 6. Zakona o vinu.

6. Ako Ministarstvo ne zaprimi prigovor, na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina, Ministarstvo donosi rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva vina kao zaštićene oznake izvornosti.

Klasa: UP/I-320-14/20-01/12

Urbroj: 525-07/0197-22-12

Zagreb, 28. siječnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.