Pravilnik o kriterijima određivanja i označavanja repriznih emisija

NN 22/2022 (23.2.2022.), Pravilnik o kriterijima određivanja i označavanja repriznih emisija

Vijeće za elektroničke medije

275

Na temelju odredbe članka 44. stavka 6., Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 111/21), Vijeće za elektroničke medije na sjednici 08-22 održanoj 17. veljače 2022. donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ODREĐIVANJA I OZNAČAVANJA REPRIZNIH EMISIJA

Članak 1.

(1) Ovaj Pravilnik donosi se s ciljem provedbe Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« br. 111/21) u svezi ispunjavanja obveza pružatelja medijskih usluga iz čl. 43. i 44., te se propisuju obveze pružatelja medijskih usluga televizije i radija u pogledu primjene kriterija određivanja emisija, odnosno audiovizualnih i radijskih djela koje se smatraju premijerom, reprizom, definiraju se tehničke pojedinosti označavanja repriznih emisija, rokovi, način označavanja repriznog i drugog programa te se pobliže razrađuju pojmovi i definicije, koji se u gornjem smislu odnose na objavljivanje izvorno proizvedenih televizijskih i radijskih djela svih programskih vrsta.

(2) Za potrebe ovog Pravilnika, emisijom se smatra pojedinačna stavka u programu, neovisno o njenom trajanju, programskoj vrsti i položaju u programu.

Članak 2.

(1) Premijera je prvo, izvorno emitiranje emisije, odnosno audiovizualnog ili radijskog djela koje prije nije bilo emitirano na televiziji ili radiju od strane pružatelja medijske usluge sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(2) Premijerom emisije odnosno audiovizualnog ili radijskog djela smatra se prvo te još tri ponovna emitiranja tijekom razdoblja od sedam (7) dana nakon prvog emitiranja.

(3) Prvom reprizom emisije odnosno audiovizualnog ili radijskog djela, u smislu ovog Pravilnika, smatra se prvo iduće emitiranje nakon proteka razdoblja iz stavka 2. ovog članka, a koje se ubraja u premijerno emitiranje. U prvu reprizu ubraja se i ukupno još dva (2) ponovna emitiranja emisije, odnosno audiovizualnog ili radijskog djela u razdoblju od sedam (7) dana nakon prve reprize.

(4) Nakon emitiranja premijere i prve reprize, svako sljedeće emitiranje emisije, odnosno audiovizualnog i/ili radijskog djela smatra se reprizom.

Članak 3.

Višekratna emitiranja pojedinačnih glazbenih spotova odnosno pjesama ne smatraju se reprizama.

Članak 4.

Reprize emisija koje u sebi sadrže elemente interakcije s gledateljima i/ili poziv gledateljima na akciju, ili ih na drugi način mogu dovesti u zabunu u pogledu vremena izvornog emitiranja (reality show i druga natjecanja s pozivom na glasovanje, interaktivni kvizovi, sudjelovanje gledatelja telefonskim putem ili putem društvenih mreža, rasprava o političkim i/ili društvenim temama, i sl.) uvijek se označavaju kao repriza.

Članak 5.

Audiovizualni sadržaji čiji se dijelovi ponovno objavljuju kao dio novih emisija, a mogu se povezati s aktualnim događanjima ili ilustriraju neki aktualni događaj, obvezno se moraju označiti riječima »ARHIVA« tijekom cjelokupnog trajanja tog dijela emisije ili priloga.

Članak 6.

(1) Reprizne emisije i reprizno emitiranje sportskog prijenosa označava se grafičkom oznakom slovom R, te prilikom svake najave i u rasporedu programa na teletekstu, elektroničkom programskom vodiču, internetu i u drugim oblicima komuniciranja.

(2) Snimka sportskog događaja koja se emitira kao odgođeni premijerni prijenos izjednačena je s premijernim prikazivanjem, a označava se riječju »SNIMKA«.

(3) Svako ponovno prikazivanje ili snimka emisije informativnog programa i programa o tekućim događajima nakon premijernog prikazivanja mora se označiti grafičkom oznakom »R«.

(4) Najave i raspored emisija na teletekstu, elektroničkim programskom vodiču, internetu i u drugim oblicima komuniciranja za serijski program obavezno mora sadržavati redni broj epizode i sezonu serije, te ukupan broja epizoda u sezoni uvijek kada je to moguće, odnosno ako je poznat ukupan broj epizoda u serijalu.

Članak 7.

(1) Repriziranje radijske emisije mora biti jasno označeno ili najavljeno na početku i na kraju radijske emisije tako da se slušatelji ne dovedu u zabunu u pogledu stvarnog vremena emitiranja emisije

(2) Druge obveze koje su propisane za televizijske nakladnike primjenjuju se na nakladnike radija na odgovarajući način.

Članak 8.

(1) Reprizno emitiranje audiovizualnog programa označava se grafičkom oznakom slovom »R«, i to tako da bude vidljivo, primjerene veličine, bez efekata transparentnosti ili sjenčanja.

(2) Grafička oznaka »SNIMKA«, mora biti vidljiva, primjerene veličine, bez efekata transparentnosti ili sjenčanja

(3) Grafička oznaka »ARHIVA«, mora biti vidljiva, primjerene veličine, bez efekata transparentnosti ili sjenčanja.

Članak 9.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu tridesetoga (30) dana od dana objave u »Narodnim novinama.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti odredba članka 22., Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima (»Narodne novine« br. 28/15.).

Klasa: 612-12/21-01/0098
Urbroj: 567-06/07-22-04
Zagreb, 17. veljače 2022.

Vijeće za elektroničke medije
Predsjednik Vijeća
Josip Popovac, v. r.