Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade

NN 23/2022 (25.2.2022.), Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

283

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 2022. donijela

ODLUKU

O OSNOVICI ZA IZRAČUN IZNOSA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE

I.

Osnovica na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade iznosi 1.000,00 kuna.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade (»Narodne novine«, broj 114/14.).

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/47
Urbroj: 50301-04/25-22-2
Zagreb, 24. veljače 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.