Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih naknada u sustavu socijalne skrbi

NN 23/2022 (25.2.2022.), Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih naknada u sustavu socijalne skrbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

284

Na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 2022. donijela

ODLUKU

O OSNOVICI ZA IZRAČUN IZNOSA DRUGIH NAKNADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

I.

Osnovica na temelju koje se izračunava iznos drugih naknada u sustavu socijalne skrbi iznosi 500,00 kuna.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi (»Narodne novine«, broj 114/14.).

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/48
Urbroj: 50301-04/25-22-2
Zagreb, 24. veljače 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.