Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine

NN 23/2022 (25.2.2022.), Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

285

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, br. 115/18. i 18/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 2022. donijela

ODLUKU

O OSNOVICI ZA IZRAČUN IZNOSA NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA I IZNOSA OPSKRBNINE

I.

Osnovica na temelju koje se izračunava iznos naknade za rad udomitelja i iznos opskrbnine iznosi 500,00 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/49
Urbroj: 50301-04/25-22-2
Zagreb, 24. veljače 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.