Odluka o određivanju državne tajnice koja upravlja Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

NN 24/2022 (28.2.2022.), Odluka o određivanju državne tajnice koja upravlja Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Vlada Republike Hrvatske

301

Na temelju članka 56. stavka 5. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), donosim

ODLUKU

O ODREĐIVANJU DRŽAVNE TAJNICE KOJA UPRAVLJA MINISTARSTVOM PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

I.

Određuje se DUNJA MAGAŠ, državna tajnica u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, da upravlja Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine do stupanja na dužnost novoga ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 080-02/22-01/22

Urbroj: 50301-15/15-22-01

Zagreb, 21. veljače 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.