Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 te posebne sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 radi ulaska u prostore javnopravnih tijela

NN 24/2022 (28.2.2022.), Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 te posebne sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 radi ulaska u prostore javnopravnih tijela

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

303

Na temelju članka 47. stavaka 2. i 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20., 134/20. i 143/21.) te članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 28. veljače 2022., donosi

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UVOĐENJU POSEBNE SIGURNOSNE MJERE OBVEZNOG TESTIRANJA NA VIRUS SARS-CoV-2 TE POSEBNE SIGURNOSNE MJERE OBVEZNOG PREDOČENJA DOKAZA O TESTIRANJU, CIJEPLJENJU ILI PREBOLJENJU ZARAZNE BOLESTI COVID-19 RADI ULASKA U PROSTORE JAVNOPRAVNIH TIJELA

I.

Radi bitno izmijenjenih okolnosti, danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 te posebne sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 radi ulaska u prostore javnopravnih tijela (»Narodne novine« broj 121/21 i 10/22).

II.

Ova Odluka zajedno s obrazloženjem objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite na kojoj se objavljuju odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom, na adresi: https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zaraze-koronavirusom/2304.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2022.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-22-490

Zagreb, 28. veljače 2022.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.