Rješenje kojim se Klinika za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Split određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za dugodjelujuće antipsihotike«

NN 25/2022 (2.3.2022.), Rješenje kojim se Klinika za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Split određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za dugodjelujuće antipsihotike«

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

313

Ministarstvo zdravstva, OIB: 88362248492 na temelju članka 143. stavka 2. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18 i 147/20) te članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09 i 110/21), postupajući po zahtjevu Kliničkog bolničkog centra Split sa sjedištem u Splitu, Spinčićeva 1, OIB: 51401063283, na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća sa sjednice održane 24. studenoga 2021., donosi

RJEŠENJE

1. Određuje se Klinika za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Split »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za dugodjelujuće antipsihotike«.

2. Naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dugodjelujuće antipsihotike« dodjeljuje se na vrijeme od pet godina.

Klasa: UP/I-510-01/20-01/30

Urbroj: 534-07-2-2/4-22-12

Zagreb, 24. siječnja 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.