Rješenje kojim se Zavod za reumatologiju, alergologiju i kliničku imunologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Split određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za sistemsku sklerozu«

NN 25/2022 (2.3.2022.), Rješenje kojim se Zavod za reumatologiju, alergologiju i kliničku imunologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Split određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za sistemsku sklerozu«

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

315

Ministarstvo zdravstva, OIB: 88362248492 na temelju članka 143. stavka 2. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18 i 147/20) te članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09 i 110/21), postupajući po zahtjevu Kliničkog bolničkog centra Split sa sjedištem u Splitu, Spinčićeva 1, OIB: 51401063283, na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća sa sjednice održane 24. studenoga 2021., donosi

RJEŠENJE

1. Određuje se Zavod za reumatologiju, alergologiju i kliničku imunologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Split »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za sistemsku sklerozu«.

2. Naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za sistemsku sklerozu« dodjeljuje se na vrijeme od pet godina.

Klasa: UP/I-510-01/21-01/09

Urbroj: 534-07-2-2/4-22-14

Zagreb, 24. siječnja 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.