Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2022.

NN 25/2022 (2.3.2022.), Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2022.

Državni zavod za statistiku

316

Državni zavod za statistiku objavljuje

INDEKS

PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU
U SIJEČNJU 2022.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2022. u odnosu na prosinac 2021. iznosi 101,5.

Klasa: 954-01/22-01/01
Urbroj: 555-01-05-03-01-22-4
Zagreb, 24. veljače 2022.

Glavna ravnateljica
Lidija Brković, v. r.