Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju sudaca prvostupanjskih vijeća Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021. – 2024.

NN 25/2022 (2.3.2022.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju sudaca prvostupanjskih vijeća Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021. – 2024.

Hrvatska obrtnička komora

318

Na temelju članka 32. Statuta Hrvatske obrtničke komore (»Narodne novine« br. 106/14, 84/2016, 21/2018) Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore, na 60. sjednici održanoj 17. veljače 2022. donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU SUDACA PRVOSTUPANJSKIH VIJEĆA SUDA ČASTI HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2021. – 2024.

I.

Odluka o imenovanju sudaca prvostupanjskih vijeća Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021. – 2024., broj: 2-203-559/3-11-2021 od 29. siječnja 2021. godine (NN 12/2021) mijenja se i dopunjuje:

1. razrješuje se Vesna Bjelousov iz Osijeka, sutkinja Županijskog suda u Osijeku, s Liste sudaca prvostupanjskih vijeća Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021. – 2024., na osobni zahtjev

2. imenuje se Sanja Sušilović iz Višnjevca, sutkinja Općinskog suda u Osijeku, na Listu sudaca prvostupanjskih vijeća Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021 – 2024.

3. imenuje se Ivan Katičić iz Vinkovaca, sudac Općinskog suda u Vinkovcima, na Listu sudaca prvostupanjskih vijeća Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021. – 2024.

4. imenuje se Ljiljana Milina iz Siska, sutkinja Županijskog suda u Sisku, na Listu sudaca prvostupanjskih vijeća Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021. – 2024.

5. imenuje se Martin Čičin-Šain iz Vodica, predstavnik potrošača iz Unije potrošača Hrvatske, na Listu sudaca prvostupanjskih vijeća Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021. – 2024.

6. imenuje se Vladimir Domić iz Slatine, predstavnik potrošača iz Unije potrošača Hrvatske, na Listu sudaca prvostupanjskih vijeća Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021. – 2024.

7. imenuje se Josipa Fertić iz Križevaca, predstavnica potrošača iz Unije potrošača Hrvatske, na Listu sudaca prvostupanjskih vijeća Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021. – 2024.

8. imenuje se Marijan Nimac iz Zadra, predstavnik potrošača iz Unije potrošača Hrvatske, na Listu sudaca prvostupanjskih vijeća Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021. – 2024.

9. imenuje se Marko Paripović iz Jadranova, predstavnik potrošača iz Udruge Potrošački centar, na Listu sudaca prvostupanjskih vijeća Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021. – 2024.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Broj: 2-202-1008/8-11-2022

Zagreb, 17. veljače 2022.

Predsjednik
Hrvatske obrtničke komore
Dragutin Ranogajec, v. r.