Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2021.

NN 26/2022 (3.3.2022.), Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2021.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

342

Na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 21. i 22. Statuta Hrvat­skog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14, 24/15, 73/19 i 147/20), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 28. veljače 2022., donosi

ODLUKU

O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU ODNOSNO ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2021.

Članak 1.

Za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI iz Domovinskog rata) utvrđuje se vrijednosni bod za određivanje invalidske mirovine iz članka 31. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na temelju pripadajuće osnovice prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju, utvrđene ovom Odlukom.

Članak 2.

Za HRVI iz Domovinskog rata, radi izračuna invalidske mirovine prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju, određuju se sljedeće osnovice:

Činovi i ustrojbena mjestaOsnovice
Vojnik113.376,43
Pozornik120.476,27
Razvodnik (zastavnik HRM)128.973,61
Skupnik114.621,52
Zapovjednik desetine136.122,51
Zapovjednik voda144.555,24
Zapovjednik satnije173.472,50
Zamjenik zapovjednika bojne190.341,84
Zapovjednik bojne209.612,27
Zamjenik zapovjednika brigade228.881,41
Zapovjednik brigade228.881,41
Desetnik131.131,83
Vodnik140.552,62
Stožerni vodnik141.516,17
Narednik141.516,17
Nadnarednik142.322,12
Stožerni narednik146.957,58
Časnički namjesnik163.918,65
Zastavnik139.483,20
Poručnik (poručnik korvete)144.555,24
Natporučnik (poručnik fregate)156.603,12
Satnik (poručnik bojnog broda)173.485,00
Bojnik (kapetan korvete)190.341,84
Pukovnik (kapetan fregate)209.612,27
Brigadir (kapetan bojnog broda)228.881,41
Stožerni brigadir (komodor)248.150,51
Brigadni general (komodor)248.150,51
Zapovjednik zbornog mjesta209.612,27
Zapovjednik zbornog područja267.442,89
General bojnik (kontraadmiral)267.442,89
General pukovnik (viceadmiral)274.666,70
General zbora (admiral)281.890,55
Zapovjednik obrane grada209.612,27
Stožerni general (stožerni admiral)289.114,36


Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Klasa: 041-01/22-02/2
Urbroj: 341-99-01/01-22-7
Zagreb, 28. veljače 2022.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.