Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2022.

NN 26/2022 (3.3.2022.), Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2022.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

343

Na temelju članka 93. stavka 4. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18, 115/18, 102/19 i 84/21) i članka 21. i 22. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14, 24/15, 73/19 i 147/20), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 28. veljače 2022., donosi

ODLUKU

O FAKTORU OSNOVNE MIROVINE OD
1. SIJEČNJA 2022.

Članak 1.

Faktor osnovne mirovine od 1. siječnja 2022. iznosi 0,75.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Klasa: 041-01/22-02/2
Urbroj: 341-99-01/01-22-8
Zagreb, 28. veljače 2022.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.