Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

NN 27/2022 (4.3.2022.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

353

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 2. ožujka 2022. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 20/22), za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. travnja 2022. do 30. lipnja 2022., iznose kako slijedi:

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeli

ENJT

Tarifne stavke za radnu energiju [kn/kWh]Opskrbna naknada [kn/mjes.]
ENVTENNT
Visoki napon
2,18911,287735,0
Srednji napon
2,06981,217535,0
Niski naponCrveni
2,02201,189435,0
Bijeli
2,32101,365335,0
Plavi2,0161

35,0
Žuti1,5778

0,0

Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeli

ENJT

Tarifne stavke za radnu energiju [kn/kWh]Opskrbna naknada
[kn/mjes.]
ENVTENNT
Visoki napon
2,48771,463335,0
Srednji napon
2,35211,383635,0
Niski naponCrveni
2,29781,351635,0
Bijeli
2,63761,551535,0
Plavi2,2910

35,0
Žuti1,7929

0,0

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2022.

Klasa: 391-35/22-01/4

Urbroj: 371-06 – 22-4

Zagreb, 2. ožujka 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.