Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar

NN 27/2022 (4.3.2022.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

354

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 2. ožujka 2022. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA PROIZVODNJU TOPLINSKE ENERGIJE ZA CENTRALNE TOPLINSKE SUSTAVE BOROVO NASELJE I OLAJNICA ZA ENERGETSKI SUBJEKT TEHNOSTAN d.o.o., DR. FRANJE TUĐMANA 23, VUKOVAR

I.

Tarifne stavke za proizvodnju toplinske energije prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije (»Narodne novine«, broj 56/14) u centralnim toplinskim sustavima Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar iznose kako slijedi:

Centralni toplinski sustav Borovo Naselje

TARIFNE GRUPE
(Tg)

TARIFNI MODELI
(TM)

Energija kn/kWh

TARIFNE STAVKE (Ts)
Snaga
kn/kW/mj
Tg1 – KućanstvaTM1Vrela/topla vodaTs11=0,3530Ts12=9,50
Tg2 – Industrija i poslovni potrošačiTM2Vrela/topla vodaTs21=0,4030Ts22=9,50

Centralni toplinski sustav Olajnica

TARIFNE GRUPE
(Tg)

TARIFNI MODELI
(TM)

Energija kn/kWh

TARIFNE STAVKE (Ts)
Snaga
kn/kW/mj
Tg1 – KućanstvaTM1Vrela/topla vodaTs11=0,3530Ts12=9,50
Tg2 – Industrija i
poslovni potrošači
TM2Vrela/topla vodaTs21=0,4030Ts22=9,50

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar (»Narodne novine«, broj 105/14).

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2022.

Klasa: 391-35/22-01/5

Urbroj: 371-05-22-1

Zagreb, 2. ožujka 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.