Odluka o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj

NN 31/2022 (10.3.2022.), Odluka o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

376

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. ožujka 2022. donijela

ODLUKU

O PROVEDBI MJERE ZA SMANJENJE UTJECAJA PORASTA CIJENA ENERGENATA NA PRUŽATELJE SOCIJALNIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

Pružateljima socijalnih usluga smještaja, organiziranog stanovanja, usluge pomoći u kući – aktivnost pripreme i dostave obroka te udomiteljskim obiteljima, u razdoblju od dana stupanja na snagu ove Odluke do 31. ožujka 2023. osiguravaju se sredstva za naknadu kojom će se ublažiti udar od porasta cijena energenata (električne energije, toplinske energije i plina).

II.

Za provedbu mjere iz točke I. ove Odluke raspisat će se javni poziv, osim za pružatelje socijalne usluge smještaja u udomiteljskoj obitelji.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike će, temeljem javnog poziva iz stavka 1. ove točke, odlukom odrediti popis pružatelja socijalnih usluga i visinu naknade, a za socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji će donijeti odluku temeljem službenih podataka iz Registra udomitelja.

III.

Financijska sredstva za provedbu mjere iz točke I. ove Odluke, u visini od 34 milijuna kuna, osigurat će se preraspodjelom sredstava unutar financijskog plana Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

IV.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Financijska agencija.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2022.

Klasa: 022-03/22-04/78

Urbroj: 50301-04/25-22-2

Zagreb, 9. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.