Odluka o puštanju na tržište obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

NN 31/2022 (10.3.2022.), Odluka o puštanju na tržište obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

378

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 19/14., 73/17. i 96/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. ožujka 2022. donijela

ODLUKU

O PUŠTANJU NA TRŽIŠTE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se puštanje na tržište obveznih zaliha dizelskog goriva u količini od 22.000 tona.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/85

Urbroj: 50301-05/20-22-1

Zagreb, 9. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.