Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN 31/2022 (10.3.2022.), Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

382

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 146. stavka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18., 115/18., 102/19. i 84/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. ožujka 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Imenuje se JASNA PETROVIĆ članicom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na prijedlog udruga umirovljenika, s danom 9. ožujka 2022.

Klasa: 080-02/22-01/25

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 3. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.