Rješenje o razrješenju predsjednice Odbora za državnu službu

NN 31/2022 (10.3.2022.), Rješenje o razrješenju predsjednice Odbora za državnu službu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

385

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 66. stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 138/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17., 70/19. i 98/19.) i članka 5. Uredbe o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu (»Narodne novine«, broj 96/17.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. ožujka 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE ODBORA ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Razrješuje se STANKA VUČICA dužnosti predsjednice Odbora za državnu službu, s danom 8. ožujka 2022., zbog isteka mandata.

Klasa: UP/I 080-02/22-02/07

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 3. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.