Odluka o proglašenju 14. svibnja »Hrvatskim danom šećerne bolesti«

NN 32/2022 (11.3.2022.), Odluka o proglašenju 14. svibnja »Hrvatskim danom šećerne bolesti«

HRVATSKI SABOR

388

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 9. ožujka 2022. donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU 14. SVIBNJA »HRVATSKIM DANOM ŠEĆERNE BOLESTI«

I.

Dan 14. svibnja proglašava se »Hrvatskim danom šećerne bolesti«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 960-01/21-01/12

Zagreb, 9. ožujka 2022.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.