Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza na dionici željezničke pruge R201 Zaprešić - Čakovec

NN 32/2022 (11.3.2022.), Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza na dionici željezničke pruge R201 Zaprešić - Čakovec

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

395

Na temelju članka 98. stavka 10. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 63/20), a u svezi s člankom 22. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (»Narodne novine«, broj 111/15) ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa donosi

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆIH ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA

I.

Zatvaraju se za promet postojeći željezničko-cestovni prijelazi na dionici željezničke pruge R201 Zaprešić – Čakovec:

1. Željezničko-cestovni prijelaz u km 8+450 u Gradu Zaprešiću

2. Željezničko-cestovni prijelaz u km 11+916 u Općini Luka

3. Željezničko-cestovni prijelaz u km 17+660 u Općini Veliko Trgovišće

4. Željezničko-cestovni prijelaz u km 22+198 u Gradu Zaboku

5. Željezničko-cestovni prijelaz u km 23+631 u Gradu Zaboku.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 341-04/22-01/02
Urbroj: 387-03-03-22-02
Zagreb, 3. ožujka 2022.

Ravnatelj
Želimir Delač, dipl. ing. el., v. r.