Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a u Mađarskoj

NN 34/2022 (16.3.2022.), Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a u Mađarskoj

HRVATSKI SABOR

399

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13., 75/15., 27/16., 110/17. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 30/18. i 70/19.), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 11. ožujka 2022. donio je

ODLUKU

O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE BUDNOSTI NATO-a U MAĐARSKOJ

I.

U sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a, u okviru borbene skupine pod vodstvom Mađarske, u Mađarsku u 2022. i 2023. godini upućuje se do 70 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvat­ske, uz mogućnost rotacije.

II.

Izvješće o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u aktivnosti iz točke I. ove Odluke bit će dio Godišnjeg izvješća o obrani koje Vlada Republike Hrvatske podnosi Hrvatskome saboru.

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/11
Zagreb, 11. ožujka 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.