Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u aktivnosti u sklopu projekta Stalne strukturirane suradnje Europske unije »Kibernetički timovi za brzi odgovor i uzajamnu pomoć u kibernetičkoj sigurnosti«

NN 34/2022 (16.3.2022.), Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u aktivnosti u sklopu projekta Stalne strukturirane suradnje Europske unije »Kibernetički timovi za brzi odgovor i uzajamnu pomoć u kibernetičkoj sigurnosti«

HRVATSKI SABOR

400

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13., 75/15., 27/16., 110/17. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 30/18. i 70/19.), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 11. ožujka 2022. donio je

ODLUKU

O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U AKTIVNOSTI U SKLOPU PROJEKTA STALNE STRUKTURIRANE SURADNJE EUROPSKE UNIJE »KIBERNETIČKI TIMOVI ZA BRZI ODGOVOR I UZAJAMNU POMOĆ U KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI«

I.

U aktivnosti u sklopu projekta Stalne strukturirane suradnje Europske unije »Kibernetički timovi za brzi odgovor i uzajamnu pomoć u kibernetičkoj sigurnosti« u timu za brzi odgovor i uzajamnu pomoć u kibernetičkoj sigurnosti sudjelovat će do pet pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

II.

Aktivnosti u sklopu projekta iz točke I. ove Odluke provode se u državama sudionicama projekta iz točke I. ove Odluke, drugim državama članicama Europske unije, institucijama, tijelima i agencijama Europske unije, misijama Zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije te drugim povezanim aktivnostima i partnerima.

III.

Izvješće o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u aktivnosti iz točke I. ove Odluke bit će dio Godišnjeg izvješća o obrani koje Vlada Republike Hrvatske podnosi Hrvatskome saboru.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/12
Zagreb, 11. ožujka 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.