Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika u Hrvatskom saboru

NN 34/2022 (16.3.2022.), Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika u Hrvatskom saboru

HRVATSKI SABOR

401

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 13. stavka 1. te članka 14. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99., 109/00., 53/03., 44/06., 19/07., 20/09., 145/10., 24/11., 93/11., 19/15., 66/15., 104/15. i 98/19.) Hrvatski sabor na sjednici 11. ožujka 2022. donio je

ODLUKU

O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA I POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU

Dana 5. ožujka 2022. prestalo je mirovanje zastupničkog mandata zastupnika DARKA HORVATA zbog prestanka obnašanja nespojive dužnosti.

Dana 5. ožujka 2022. započelo je mirovanje zastupničkog mandata DARKA HORVATA na osobni zahtjev.

Klasa: 021-05/22-01/01
Zagreb, 11. ožujka 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.