Odluka o razrješenju i imenovanju člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a

NN 34/2022 (16.3.2022.), Odluka o razrješenju i imenovanju člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a

HRVATSKI SABOR

402

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 11. ožujka 2022. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI NATO-a

I.

Razrješuje se član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a ANTE PRKAČIN.

II.

Za člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a imenuje se dr. sc. STEPHEN NIKOLA BARTULICA.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-04/01
Zagreb, 11. ožujka 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.