Obavijest o podnesenom Zahtjevu za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda registriranog naziva »Korčulansko maslinovo ulje« – zaštićena oznaka izvornosti

NN 34/2022 (16.3.2022.), Obavijest o podnesenom Zahtjevu za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda registriranog naziva »Korčulansko maslinovo ulje« – zaštićena oznaka izvornosti

Ministarstvo poljoprivrede

404

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 91. stavka 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18., 42/20., 127/20. Odluka USRH i 52/21., u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O PODNESENOM ZAHTJEVU ZA ODOBRENJE IZMJENE SPECIFIKACIJE PROIZVODA REGISTRIRANOG NAZIVA »KORČULANSKO MASLINOVO ULJE« – ZAŠTIĆENA OZNAKA IZVORNOSTI

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zaprimilo je 31. siječnja 2022. godine Zahtjev za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva »Korčulansko maslinovo ulje« – zaštićena oznaka izvornosti, od podnositelja zahtjeva Udruge maslinara Vela Luka, Obala 2 br. 1, 20270 Vela Luka.

2. Sukladno članku 91. stavku 6. Zakona, nakon objave ove Obavijesti, na mrežnim stranicama Ministarstva (poljoprivreda.gov.hr) bit će objavljena izmijenjena Specifikacija proizvoda »Korčulansko maslinovo ulje« – zaštićena oznaka izvornosti zajedno s popisom priloga.

3. Sukladno članku 91. stavku 7. Zakona, svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 30 dana od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva »Korčulansko maslinovo ulje« – zaštićena oznaka izvornosti.

Klasa: UP/I-310-26/22-01/2

Urbroj: 525-14/0882-22-2

Zagreb, 2. ožujka 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.