Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja

NN 35/2022 (17.3.2022.), Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

423

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21), i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 17. ožujka 2022., donosi

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O NAČINU ODRŽAVANJA POGREBA I POSLJEDNJIH ISPRAĆAJA

I.

Radi bitno izmijenjenih okolnosti, danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja (»Narodne novine« broj 33/20, 48/20, 54/20 i 63/20).

II.

Ova Odluka zajedno s obrazloženjem objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite na kojoj se objavljuju odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za sprječavanje širenja zaraze koronavirusom, na adresi: https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zaraze-koronavirusom/2304.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 18. ožujka 2022.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-22-499
Zagreb, 17. ožujka 2022.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.