Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

NN 35/2022 (17.3.2022.), Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

425

Na temelju članka 47. stavaka 2. i 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20., 134/20. i 143/21.) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.) te članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) i članka 57.a Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/08.,116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19. i 32/20.), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 17. ožujka 2022., donosi

ODLUKU

O NUŽNIM EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA KOJIMA SE OGRANIČAVAJU OKUPLJANJA I UVODE DRUGE NUŽNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE I PREPORUKE RADI SPRJEČAVANJA PRIJENOSA BOLESTI COVID-19 PUTEM OKUPLJANJA

I.

S obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su pridržavati se stroge mjere fizičkog distanciranja, svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te nužnih epidemioloških mjera propisanih ovom Odlukom.

II.

Stroga mjera fizičkog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i 1,5 metar na otvorenom prostoru.

Ako nije moguće održavanje fizičke distance od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i najmanje 1,5 metar na otvorenom prostoru, obvezno je korištenje maski za lice ili medicinskih maski.

III.

Nužne epidemiološke mjere iz točke I. ove Odluke su:

– zabrana održavanja svih javnih događaja i okupljanja na otvorenim prostorima na kojima je prisutno više od 200 osoba na jednom mjestu, osim ako se radi o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnim COVID potvrdama

– zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja u zatvorenim prostorima na kojima je prisutno više od 100 osoba na jednom mjestu, osim ako se radi o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnim COVID potvrdama

– javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 02,00 sata sljedećeg dana

– na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom, a uprave groblja obvezne su nadzirati pridržavanje protuepidemijskih mjera

– ograničenje radnog vremena za pekarnice i trgovine kruhom i pekarskim proizvodima do 24,00 sata

– ograničavanje rada ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge na način da hranu, piće, napitke i slastice mogu usluživati isključivo gostima koji sjede za stolovima, uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (ograničenje broja gostiju koji istovremeno smiju biti u objektu, održavanje fizičkog razmaka od najmanje 1,5 metra između pojedinih skupina gostiju, korištenje medicinskih maski ili maski za lice dok se ne sjedi za stolom i konzumira jelo, piće ili napitci, prozračivanje, čišćenje i dezinficiranje prostora, i dr.), a radno vrijeme može se odrediti u trajanju od 06:00 do 02,00 sata idućeg dana

– održavanje privatnih svečanosti i okupljanja svih vrsta (uključujući i svadbene svečanosti) u ugostiteljskim i drugim objektima dopušteno je uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera ako na svečanosti nije prisutno više od 30 osoba, a ako na privatnoj svečanosti svi prisutni posjeduju EU digitalne COVID potvrde, onda na takvoj svečanosti može biti prisutno do 100 osoba, s iznimkom svadbenih svečanosti koje se uređuju u točki V. ove Odluke

– u casinima, automat klubovima i uplatnim mjestima za klađenje obvezno je pridržavanje svih protuepidemijskih mjera (korištenje medicinskih maski ili maski za lice, održavanje fizičkog razmaka i dr.)

– obvezno pridržavanje protuepidemijskih mjera u teretanama i fitness centrima

– obvezno pridržavanje protuepidemijskih mjera prilikom održavanja radionica, dječjih igraonica i pružanja zabavnih i rekreacijskih usluga u zatvorenima prostorima (rođendaonice, zabavni i obiteljski parkovi i sl.)

– održavanje amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi i proba dopušteno je uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

– održavanje sajmova i drugih oblika gospodarskih i turističkih događanja ili priredbi gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi u zatvorenim prostorima dopušteno je samo uz obvezno korištenje medicinskih maski ili maski za lice i pridržavanje preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

– konferencije i kongresi mogu se održavati samo uz korištenje medicinskih maski ili maski za lice te pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a osobito održavanja fizičke distance

– sportska natjecanja i treninzi mogu se održavati uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, broj gledatelja se ograničava na način da može biti ponunjeno najviše 50 % kapaciteta tribina, a organizatori su obvezni osigurati da se svi prisutni pridržavaju propisanih epidemioloških mjera

– škole stranih jezika obvezne su svoju djelatnost obavljati uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

– autoškole obvezne su svoju djelatnost obavljati uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

– preporuka da se vjerski obredi kad god je to moguće prenose putem radijskih i televizijskih programa ili na drugi način koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskom obredu bez dolaska u vjerske objekte.

Organizatori javnih događanja i okupljanja na kojima će biti prisutne samo osobe koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu obvezni su, najkasnije sedam (7) dana prije održavanja, obavijest o namjeri organizacije takvog okupljanja, s naznakom mjesta i vremena održavanja te očekivanog broja prisutnih osoba, dostaviti stožeru jedinice lokalne samouprave na čijem području će se takvo javno događanje, odnosno okupljanje održati.

Iznimno, od zabrane usluživanja gostiju koji ne sjede za stolovima iz stavka 1. podstavka 6. ove točke, ugostiteljskim objektima koji organiziraju rad na način da imaju kontrolirani ulaz u prostor objekta te ulazak u prostor ugostiteljskog objekata omoguće samo gostima koji posjeduju EU digitalne COVID potvrde, dopušteno je usluživanje svih gostiju koji se nalaze u prostoru ugostiteljskog objekta.

IV.

Iznimno od protuepidemijske mjere iz točke III. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke na javnom događanju ili okupljanju na otvorenom prostoru može biti više od 200 osoba, ako to odobri županijski zavod za javno zdravstvo na čijem području se okupljanje održava.

Organizatori su obvezni, uz zahtjev za održavanjem javnog događanja ili okupljanja iz stavka 1. ove točke, županijskom zavodu za javno zdravstvo dostaviti i prijedlog epidemiološkog okvira za održavanje takvog javnog događanja ili okupljanja.

Javno događanje ili okupljanje iz ove točke ne smije se održati ako ga županijski zavod za javno zdravstvo ne odobri i ne potvrdi epidemiološki okvir.

Organizator odobrenog javnog događanja ili okupljanja obvezan je osigurati održavanje javnog događanja ili okupljanja sukladno epidemiološkom okviru kojeg je odobrio ili korigirao županijski zavod za javno zdravstvo.

V.

Iznimno od protuepidemijske mjere iz točke III. stavka 1. podstavka 7. ove Odluke dopušteno je održavanje svadbenih svečanosti s više od 30 osoba, uz obveznu dostavu obavijesti o održavanju svadbene svečanosti u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskih centara 112 popis kojih je sadržan u Prilogu 1 ove Odluke i njezin je sastavni dio, najkasnije 3 dana prije održavanja te pridržavanje posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i ako sve osobe koje će biti prisutne na svadbenoj svečanosti posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu.

Organizator svadbene svečanosti obvezan je, prije ulaska u prostor gdje se svadbena svečanost održava, provjeriti posjeduju li sve osobe koje će biti prisutne na svadbenoj svečanosti EU digitalnu COVID potvrdu.

Za održavanje svadbenih svečanosti sukladno ovoj točki nije potrebno ishoditi prethodnu suglasnost nadležnog stožera civilne zaštite, a moraju završiti do 02,00 sata.

VI.

Iznimno od protuepidemijske mjere iz točke III. stavka 1. podstavka 14. ove Odluke sportska natjecanja mogu se organizirati bez ograničenja broja gledatelja koji mogu biti prisutni na tribinama, ako svi gledatelji te tehničko i organizacijsko osoblje koje je prisutno na natjecanju posjeduju EU digitalne COVID potvrde, a ako se natjecanje održava u zatvorenom prostoru obvezno je i korištenje medicinskih maski ili maski za lice.

Organizatori natjecanja iz stavka 1. ove točke obvezni su obavijest o održavanju natjecanja u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne dostaviti nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite, putem elektroničke pošte županijskih centara 112, najkasnije tri (3) dana prije održavanja natjecanja.

Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ove točke obvezan je kontrolirati organizator natjecanja.

VII.

Protuepidemijske mjera iz točke III. stavka 1. podstavaka 1. i 2. ne odnosi se na:

– profesionalne umjetničke izvedbe i programe na kojima se može prisustvovati samo uz predočenje ulaznice, a za sve posjetitelje su osigurana sjedeća mjesta

– kinoprojekcije

– izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima

– održavanje vjerskih obreda

– sjednice predstavničkih tijela

– profesionalne umjetničke izvedbe i programe na kojima za sve posjetitelje nisu osigurana sjedeća mjesta.

Okupljanja iz stavka 1. podstavaka 1. do 5. ove točke mogu se održavati uz obvezno pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a organizatori okupljanja obvezni su osigurati da se prostori u kojima se okupljanja održavaju redovito provjetravaju.

Na okupljanjima iz stavka 1. podstavka 6. ove točke broj prisutnih osoba se ograničava s obzirom na veličinu prostora, na način da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4 m² neto površine, uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i obvezu da na ulazu u objekt u kojem se okupljanje održava bude jasno istaknuta obavijest o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u objektu.

Organizatori okupljanja iz stavka 1. podstavka 6. ove točke obvezni su osigurati da se prostori u kojima se okupljanja održavaju redovito provjetravaju, da na okupljanju ne bude prisutno više osoba od dopuštenog broja i da se svi prisutni pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Ako se okupljanja iz stavka 1. ove točke održavaju u zatvorenim prostorima obvezno je i korištenje medicinskih maski ili maski za lice.

Ograničenje broja prisutnih osoba iz stavka 3. ove točke ne odnose se na okupljanja iz stavka 1. podstavka 6. ove točke ako na okupljanju sudjeluju samo osobe koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu.

Organizatori okupljanja iz stavka 6. ove točke obvezni su nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite, najkasnije 3 dana prije održavanja okupljanja, putem elektroničke pošte županijskih centara 112 dostaviti obavijest o održavanju okupljanja u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne.

Ispunjavanje uvjeta iz stavka 6. ove točke obvezan je kontrolirati organizator okupljanja.

VIII.

Djeca mlađa od dvanaest godina koja na okupljanja ili svečanosti na kojima mogu biti prisutne samo osobe koje posjeduju EU digitalne COVID potvrde dolaze s roditeljima/skrbnicima koji posjeduju EU digitalne COVID potvrde izuzeta su od obveze posjedovanja EU digitalne COVID potvrde.

IX.

Poslodavci su obvezni:

– zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah

– smanjiti fizički kontakt između zaposlenika, kad god je to moguće

– uvesti klizno radno vrijeme, gdje je to moguće

– organizirati rad u smjenama, odnosno skupinama, gdje je to moguće

– smanjiti broj fizičkih sastanaka na najmanju moguću mjeru

– redovito provjetravati prostore u kojima radnici borave i zadržavaju se

– organizirati rad od kuće kad god je to moguće.

X.

Svim stožerima civilne zaštite jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave daje se uputa da provode kontinuirani pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera propisanih ovom Odlukom,

XI.

Kontrolu provedbe ove Odluke provodit će službenici Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata, policijski službenici i civilna zaštita.

XII.

Posebnim odlukama za područja pojedinih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne mogu se propisivati blaže epidemiološke mjere od mjera propisanih ovom Odlukom.

XIII.

Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 15. travnja 2022.

XIV.

U slučaju bitno izmijenjenih okolnosti ova Odluka može se mijenjati i dopunjavati i prije isteka roka do kojeg su određene nužne epidemiološke mjere.

XV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (»Narodne novine« broj 119/21, 129/21, 138/21, 142/21, 145/21, 4/22, 13/22, 24/22).

XVI.

Ova Odluka zajedno s obrazloženjem objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite na kojoj se objavljuju odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za sprječavanje širenja zaraze koronavirusom, na adresi: https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zaraze-koronavirusom/2304.

XVII.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 18. ožujka 2022.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-22-501
Zagreb, 17. ožujka 2022.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG 1.

Županijski centarAdresa e-pošte
ŽC 112 Bjelovar (MUP CZ)bjelovar112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Čakovec (MUP CZ)cakovec112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Dubrovnik (MUP CZ)dubrovnik112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Gospić (MUP CZ)gospic112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Karlovac (MUP CZ)karlovac112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Koprivnica (MUP CZ)koprivnica112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Krapina (MUP CZ)krapina112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Osijek (MUP CZ)osijek112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Pazin (MUP CZ)pazin112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Požega (MUP CZ)pozega112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Rijeka (MUP CZ)rijeka112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Sisak (MUP CZ)sisak112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Slavonski Brod (MUP CZ)slavonskibrod112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Split (MUP CZ)split112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Šibenik (MUP CZ)sibenik112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Varaždin (MUP CZ)varazdin112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Virovitica (MUP CZ)virovitica112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Vukovar (MUP CZ)vukovar112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Zadar (MUP CZ)zadar112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Zagreb (MUP CZ)zagreb112@civilna-zastita.hr