Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina

NN 36/2022 (18.3.2022.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina

Hrvatska energetska regulatorna agencija

437

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 10. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. ožujka 2022. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA SKLADIŠTENJE PLINA

I.

Tarifne stavke prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (»Narodne novine«, broj 48/18), za energetski subjekt PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o. za skladištenje plina, Veslačka 2 – 4, Zagreb, za treće regulacijsko razdoblje 1. travnja 2022. – 31. prosinca 2026., iznose kako slijedi:

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeNaziv tarifne stavkeTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)
1. 4. – 31. 12.
2022.
2023.2024.2025.2026.
Tarifne stavke za ugovoreni standardni paket skladišnog kapaciteta na godišnjoj raziniTSBUTarifna stavka za standardni paket skladišnog kapaciteta1.232.6921.261.4191.290.8151.320.8971.351.679
Tarifne stavke za ugovorene pojedinačne stalne usluge na godišnjoj raziniTS,UTISTarifna stavka za stalni kapacitet utiskivanja0,99921,02251,04631,07071,0956
TS,POVTarifna stavka za stalni kapacitet povlačenja0,79930,81800,83700,85650,8765
TS,RVTarifna stavka za stalni radni volumen0,02010,02060,02100,02150,0220
Tarifna stavka za ugovorene pojedinačne prekidive usluge na dnevnoj raziniTP,UTISTarifna stavka za prekidivi nenominirani kapacitet utiskivanja0,00820,00840,00860,00880,0090
TP,POVTarifna stavka za prekidivi nenominirani kapacitet povlačenja0,00650,00670,00680,00700,0072

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina (»Narodne novine«, broj 122/16).

III.

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2022. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-35/21-01/42
Urbroj: 371-04-22-19
Zagreb, 16. ožujka 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.