Odluka o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

NN 37/2022 (23.3.2022.), Odluka o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Vlada Republike Hrvatske

439

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. ožujka 2022. godine donijela

ODLUKU

O FINANCIRANJU TROŠKOVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE RASELJENIH OSOBA IZ UKRAJINE U POJEDINAČNOM SMJEŠTAJU

I.

Ovom Odlukom uređuje se financiranje troškova korištenja stambenih jedinica u pojedinačnom smještaju za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine koje su napustile Ukrajinu od 24. veljače 2022. i došle na područje Republike Hrvatske.

II.

Vlasnicima stambenih jedinica koji su ustupili svoje nekretnine na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine podmirivat će se troškovi korištenja stambenih jedinica.

III.

Trošak korištenja stambenih jedinica u pojedinačnom smještaju financirat će se osobama iz točke II. ove Odluke na temelju sklopljenih ugovora o najmu s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ravnateljstvom civilne zaštite.

Ugovor o najmu sklapa se na rok od šest mjeseci s mogućnošću produženja najviše do godinu dana.

IV.

Trošak korištenja stambene jedinice u pojedinačnom smještaju podmirivat će se vlasniku stambene jedinice jednom mjesečno, na temelju sklopljenog ugovora o najmu, koji obuhvaća trošak najma prostora i trošak režija.

Trošak korištenja stambene jedinice podmiruje se za:

– samca – 50 kn po danu

– za više osoba: I. član – 40 kuna po danu, II. član – 30 kuna po danu, III. član – 20 kuna, IV. član i svaki sljedeći član – 10 kuna.

Stambena jedinica treba imati minimalno 30 m2 površine stambenog prostora za jednu osobu, odnosno za svaku sljedeću osobu iz kućanstva po 5 m2.

Stambeni prostor mora imati kuhinju i kupaonicu sa sanitarnim čvorom, treba biti opremljen potrebnim namještajem i aparatima te imati svu potrebnu komunalnu infrastrukturu.

Najviši iznos troškova korištenja stambene jedinice je 3.600,00 kuna mjesečno.

V.

Sredstva za financiranje troškova korištenja stambenih jedinica osigurat će se u Državnom proračunu u glavi Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na poziciji Ravnateljstva za robne zalihe, a isplaćivat će se na temelju dostavljenih sklopljenih ugovora i ovjerenih mjesečnih podataka o korištenju stambenih jedinica.

VI.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite će donijeti uputu za provedbu ove Odluke.

Ministarstvo unutarnjih poslova će na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite objaviti javni poziv za ustupanje stambenih jedinica za pojedinačni smještaj na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/114

Urbroj: 50301-21/32-22-2

Zagreb, 23. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.