Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju

NN 37/2022 (23.3.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

440

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 26. stavka 4. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2022. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU

I.

U Odluci o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (»Narodne novine«, broj 102/20.), točka I. mijenja se i glasi:

»Imenuje se IVAN PALADINA, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, predsjednikom Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju, po položaju.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/97

Urbroj: 50301-15/28-22-01

Zagreb, 17. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.