Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova i zamjenika članova u Odbor regija Europske unije, u mandatnom razdoblju 2020. – 2025. godine

NN 37/2022 (23.3.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova i zamjenika članova u Odbor regija Europske unije, u mandatnom razdoblju 2020. – 2025. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

442

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s točkom III. Odluke o postupku imenovanja članova i zamjenika članova u Odbor regija Europske unije (»Narodne novine«, broj 35/13.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2022. donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA U ODBOR REGIJA EUROPSKE UNIJE, U MANDATNOM RAZDOBLJU 2020. – 2025. GODINE

I.

U Odluci o imenovanju članova i zamjenika članova u Odbor regija Europske unije, u mandatnom razdoblju 2020. – 2025. godine (»Narodne novine«, broj 123/19.), u točki I. podtočke 2., 5., 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»2. IGOR ANDROVIĆ, župan Virovitičko-podravske županije

5. VALTER DRANDIĆ, član Županijske skupštine Istarske županije

6. JOŠKO KLISOVIĆ, predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba

7. MARKO VEŠLIGAJ, gradonačelnik Grada Pregrade«.

II.

U točki II. podtočke 1., 2., 3. i 8. mijenjaju se i glase:

»1. MARTINA FURDEK HAJDIN, županica Karlovačke županije

2. IVICA KOVAČEVIĆ, općinski načelnik Općine Jakšić

3. ANA KUČIĆ, gradonačelnica Grada Malog Lošinja

8. MARINA MEDARIĆ, zamjenica župana Primorsko-goranske županije«.

III.

Mandat članovima i zamjenicima članova u skladu s odredbama Anexa III. Obavijesti o propisanoj proceduri imenovanja koji se u Odbor regija Europske unije imenuju umjesto članova kojima je mandat prestao, traje do isteka tekućeg mandata saziva Odbora regija Europske unije u 2025. godini.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/94

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 17. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.