Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta

NN 37/2022 (23.3.2022.), Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

445

Na temelju članka 314. stavka 4. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, br. 103/15 i 98/19) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, donio je

ODLUKU

O TABLICI O PROSJEČNIM POTREBAMA MALOLJETNOG DJETETA

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi uzdržavanja prema prosječnim potrebama maloljetnog djeteta u skladu s dobi djeteta, prihodima roditelja obveznika uzdržavanja prema platnim razredima i prosječnim troškovima života u Republici Hrvatskoj.

II.

(1) Iznosi uzdržavanja određuju se za svako dijete prema sljedećoj tablici:

Platni razredi prihoda obveznika uzdržavanjaMjesečni iznosi uzdržavanja prema dobi djetetaZajamčeni preostali dio prihoda
0 – 6 g.7 – 12 g.13 – 18 g.
123
do 2.5001.2121.4261.569800
2.501 – 3.5001.2121.4261.5691.000
3.501 – 4.5001.2121.4261.5691.350
4.501 – 5.5001.2231.4281.5651.700
5.501 – 6.5001.2641.4741.6132.050
6.501 – 7.5001.3101.5241.6662.400
7.501 – 8.5001.4301.6571.8062.750
8.501 – 9.5001.5501.7891.9473.100
9.501 – 10.5001.6801.9332.1013.450
10.501 – 11.5001.7852.1002.3103.800
11.501 – 13.0001.9552.3002.5304.200
13.001 – 14.5002.2102.6002.8604.700
14.501 – 16.0002.4652.9003.1905.200
16.001 – 18.0002.7203.2003.5205.800
18.001 – 20.0003.0603.6003.9606.500
20.001 – 22.0003.4004.0004.4007.000
22.001 – 25.0003.7404.4004.8408.000
25.001 – 30.0004.2505.0005.5009.000
30.001 – 35.0005.1006.0006.60011.000

*Iznosi u tablici su izraženi u kunama.

*Pod »prihodom« se podrazumijeva prosječni mjesečni neto dohodak obveznika uzdržavanja.

(2) Ukupan iznos uzdržavanja koji je dužan plaćati roditelj obveznik uzdržavanja može se odrediti u ukupnom mjesečnom iznosu koji omogućava obvezniku uzdržavanja da nakon namirenja obveze uzdržavanja preostane iznos prihoda najmanje u visini zajamčenog preostalog dijela prihoda propisanog u stupcu 3. Tablice iz stavka 1. ove točke.

(3) Ako ukupan mjesečni iznos uzdržavanja ne omogućava da obvezniku uzdržavanja nakon namirenja obveze uzdržavanja, preostane iznos prihoda najmanje u visini zajamčenog preostalog dijela prihoda propisanog u stupcu 3. Tablice iz stavka 1. ove točke, prilikom izračuna ukupnog mjesečnog iznosa uzdržavanja primjenjuju se iznosi uzdržavanja određeni u prvom sljedećem nižem platnom razredu prihoda obveznika uzdržavanja.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta (»Narodne novine«, broj: 30/21).

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu s danom 1. travnja 2022. godine.

Klasa: 552-07/22-01/5

Urbroj: 524-08-02-03/1-22-8

Zagreb, 11. ožujka 2022.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.