Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2027. godine i Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2024. godine

NN 38/2022 (25.3.2022.), Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2027. godine i Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2024. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

453

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 12. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. ožujka 2022. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU NACIONALNOG PLANA RAZVOJA JAVNE UPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2027. GODINE I AKCIJSKOG PLANA PROVEDBE NACIONALNOG PLANA RAZVOJA JAVNE UPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE

I.

Donosi se Nacionalni plan razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2027. godine i Akcijski plan provedbe Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2024. godine, u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo pravosuđa i uprave aktom, klasa: 011-02/21-01/218, urbroj: 514-12-01/05-22-55, od 9. ožujka 2022.

II.

Zadužuje se Ministarstvo pravosuđa i uprave da o ovoj Odluci izvijesti nadležna tijela, nositelje provedbe posebnih ciljeva iz Nacionalnog plana i mjera iz Akcijskog plana iz točke I. ove Odluke.

III.

Zadužuje se Ministarstvo pravosuđa i uprave da Nacionalni plan i Akcijski plan iz točke I. ove Odluke objavi na svojim mrežnim stranicama.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-42/17

Urbroj: 50301-21/06-22-3

Zagreb, 23. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.