Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

NN 38/2022 (25.3.2022.), Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

458

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 10. stavka 3. Ugovora između Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije o osnivanju Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, od 29. listopada 2020., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA FONDA ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Imenuje se IVAN PALADINA, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, predsjednikom Upravnog vijeća Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Klasa: 080-02/22-01/35

Urbroj: 50301-15/28-22-02

Zagreb, 17. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.