Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama

NN 38/2022 (25.3.2022.), Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

461

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 10. stavka 3. Uredbe o Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (»Narodne novine«, br. 45/97., 63/97., 65/99., 132/02., 8/04., 27/08., 105/09. i 79/12.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA

Razrješuje se DARKO HORVAT dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Klasa: 080-02/22-02/16

Urbroj: 50301-15/28-22-01

Zagreb, 17. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.