Odluka o stopi protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala

NN 39/2022 (30.3.2022.), Odluka o stopi protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala

Hrvatska narodna banka

484

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 4/2013. i 47/2020.) i članka 119. stavaka 1., 4. i 5. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O STOPI PROTUCIKLIČKOGA ZAŠTITNOG SLOJA KAPITALA

Predmet i obveznici primjene Odluke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuje se visina stope protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala za područje Republike Hrvatske.

(2) Odredbe ove Odluke dužne su primjenjivati sve kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad.

(3) Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se na podružnice kreditnih institucija iz trećih zemalja koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje.

(4) Pojmovi korišteni u ovoj Odluci imaju značenje kao pojmovi korišteni u Zakonu o kreditnim institucijama.

Obuhvat primjene Odluke

Članak 2.

Kreditna institucija dužna je primjenjivati odredbe ove Odluke na pojedinačnoj i na konsolidiranoj osnovi na način i u skladu s dijelom prvim, glavom II. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 575/2013).

Visina stope

Članak 3.

Stopa protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala za područje Republike Hrvatske jest 0,5% ukupnog iznosa izloženosti riziku utvrđenog u skladu s člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. ožujka 2023.

O. br. 88-091/03-22/BV

Zagreb, 28. ožujka 2022.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.