Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

NN 39/2022 (30.3.2022.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

487

Na osnovi članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) i članka 102. stavka 1. podstavka 4. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak, 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20., 147/20., 12/21., 45/21., 62/21., 144/21. i 10/22.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 48. sjednici održanoj 24. ožujka 2022. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova (»Narodne novine«, broj 6/22. i 16/22.) u Popisu iz članka 1. stavka 3., »1. dio« dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i
pakiranje lijeka
B02BX08 171avatrombopagDoptelettbl. film obl. 10x20 mg
B02BX08 172avatrombopagDoptelettbl. film obl. 15x20 mg
B02BX08 173avatrombopagDoptelettbl. film obl. 30x20 mg
L01EL02 161akalabrutinibCalquencecaps. tvrda 56x100 mg
L04AA27 162fingolimodEfigalocaps. tvrda 28x0,5 mg
L04AA27 163fingolimodFingolimod Alpha-Medicalcaps. tvrda 28x0,5 mg
L04AA27 164fingolimodFingolimod Tevacaps. tvrda 28x0,5 mg
L04AA27 166fingolimodInzolficaps. tvrda 28x0,5 mg
L04AA27 167fingolimodFingolimod Accordcaps. tvrda 28x0,5 mg
L04AA27 168fingolimodFingolimod Mylancaps. tvrda 28x0,5 mg
L04AA52 071ofatumumabKesimptaotop. za inj., brizg. napunj. 1x20 mg

«.

Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i
pakiranje lijeka
L01EM01 161idelalisibZydeligtbl. film obl. 60x100 mg
L01EM01 162idelalisibZydeligtbl. film obl. 60x150 mg

«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Lijekovi za liječenje hemofilije s Popisa namijenjeni su isključivo za kućno liječenje, a u izabranu ljekarnu ih dostavlja, temeljem odobrenja Zavoda, veledrogerija ovlaštena od nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet, a s kojim nositeljem odobrenja Zavod ima sklopljen ugovor o financiranju liječenja lijeka s Popisa.«

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. travnja 2022. godine.

Klasa: 025-04/22-01/75

Urbroj: 338-01-01-22-01

Zagreb, 24. ožujka 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.