Odluka o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora

NN 40/2022 (31.3.2022.), Odluka o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

493

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 76. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 25. ožujka 2022. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se član Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora IVAN BARBARIĆ.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-07/07

Zagreb, 25. ožujka 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.