Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom, kojom se odlikuje Marko (Ivan) Grčić

NN 40/2022 (31.3.2022.), Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom, kojom se odlikuje Marko (Ivan) Grčić

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

494

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 9. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06 i 118/19), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom, za iznimne zasluge u književnom, prevoditeljskom i publicističkom radu kojim je obogatio hrvatsku kulturu, učvršćujući njene nacionalne i univerzalne komponente, odlikuje se

MARKO (Ivan) GRČIĆ.

Klasa: 060-03/22-04/02
Urbroj: 71-01-01-02/4-22-01
Zagreb, 11. ožujka 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.