Naredba o mjerama za prihvat nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika raseljenih iz Ukrajine

NN 41/2022 (1.4.2022.), Naredba o mjerama za prihvat nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika raseljenih iz Ukrajine

Ministarstvo poljoprivrede

509

Na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21) a u skladu s člankom 39. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, 66/19) ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O MJERAMA ZA PRIHVAT NEKOMERCIJALNOG PREMJEŠTANJA KUĆNIH LJUBIMACA U PRATNJI VLASNIKA RASELJENIH IZ UKRAJINE

1. Zbog izvanrednih okolnosti nastalih uslijed ratnih zbivanja u Ukrajini, iznimno od odredbi članka 32. stavka 1. alineje a) Uredbe (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 998/2003 (u daljnjem tekstu: Uredba), odobrava se nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca u pratnji njihovih vlasnika, koji nisu sukladni s uvjetima iz članaka 6., 9., 10. i 14. Uredbe, bez prethodnog izdanog odobrenja o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca iz Ukrajine na područje Republike Hrvatske.

2. Odobrenje iz točke 1. ove Naredbe odnosi se isključivo na kućne ljubimce koji su u pratnji svog vlasnika stigli na područje Republike Hrvatske preko drugih država članica Europske unije.

3. Prilikom ulaska u Europsku uniju preko ulaznih točaka drugih država članica, informacije koje omogućavaju identifikaciju kućnih ljubimaca i njihovih vlasnika, eventualno provedene mjere nakon ulaska u Europsku uniju te mjesto odredišta u Republici Hrvatskoj, nadležna tijela država članica mogu dostavljati na adresu elektroničke pošte veterinarstvo@mps.hr. Na istu adresu elektroničke pošte vlasnici su obvezni prijaviti i dolazak na mjesto odredišta u Republici Hrvatskoj.

4. Nadležni veterinarski inspektor Državnog inspektorata na mjestu odredišta u Republici Hrvatskoj odredit će mjere koje je potrebno provesti kako bi se ispunili uvjeti, iz članaka 6., 9., 10. i 14. Uredbe, s kojima životinje nisu sukladne i razdoblje izolacije potrebno za provedbu mjera.

5. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja a traje do 25. svibnja 2022. ili do opoziva.

Klasa: 322-06/22-01/4
Urbroj: 525-10/0555-22-22
Zagreb, 25. ožujka 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.