Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga

NN 43/2022 (6.4.2022.), Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

523

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i točke I. Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga, klasa: 022-03/20-04/357, urbroj: 50301-04/12-20-2, od 14. listopada 2020., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. ožujka 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

Imenuje se SEBASTIAN ROGAČ članom Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga, kao predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Klasa: 080-02/22-01/41

Urbroj: 50301-15/28-22-02

Zagreb, 31. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.