Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Hrvatske agencije za osiguranje depozita

NN 43/2022 (6.4.2022.), Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Hrvatske agencije za osiguranje depozita

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

524

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 37. stavaka 2. i 3. Zakona o sustavu osiguranja depozita (»Narodne novine«, broj 146/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. ožujka 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

Imenuje se DRAŽEN KARAKAŠIĆ članom Nadzornog odbora Hrvatske agencije za osiguranje depozita.

Klasa: 080-02/22-01/40

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 31. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.