Rješenje o razrješenju pomoćnice ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

NN 43/2022 (6.4.2022.), Rješenje o razrješenju pomoćnice ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

525

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 46. stavka 1. i članka 69. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. ožujka 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POMOĆNICE MINISTRICE REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Razrješuje se TAJANA HUZAK dužnosti pomoćnice ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Klasa: UP/I 080-02/22-02/11

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 31. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.