Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice

NN 44/2022 (8.4.2022.), Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

537

Na temelju članka 47. stavaka 2. i 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 7. travnja 2022., donosi

ODLUKU

O NUŽNOJ EPIDEMIOLOŠKOJ MJERI KORIŠTENJA MEDICINSKIH MASKI ILI MASKI ZA LICE

I.

Ovom Odlukom se, radi zaštite pučanstva Republike Hrvatske od bolesti COVID 19, uvodi nužna epidemiološka mjera obveznog korištenja medicinskih maski ili maski za lice i daju preporuke u kojim slučajevima je epidemiološki poželjno koristiti medicinske maske ili maske za lice.

II.

Medicinske maske ili maske za lice obvezni su koristiti na ispravan način, tako da cijelo vrijeme dok se nosi maska prekriva usta i nos:

– zaposlenici u zdravstvenom sustavu, odnosno u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i kod privatnih zdravstvenih radnika

– pacijenti i sve osobe koje, iz bilo kojih razloga, dolaze u prostore zdravstvenih ustanova i trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost te prostore privatnih zdravstvenih radnika

– zaposlenici ustanova socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom i posjetitelji korisnicima.

III.

Daje se preporuka da medicinske maske ili maske za lice na ispravan način koriste i:

– vozači, ostali zaposlenici u prijevoznim sredstvima javnog prometa i putnici u javnom prometu

– zaposlenici u trgovačkoj djelatnosti i kupci za vrijeme boravka u prodavaonicama

– zaposlenici u ugostiteljskoj djelatnosti koji dolaze u kontakt s gostima ili sudjeluju u posluživanju i pripremi jela, pića i napitaka

– gosti u ugostiteljskim objektima u zatvorenim prostorima, osim dok sjede na svojim mjestima i konzumiraju hranu, piće ili napitke

– zaposlenici trgovačkih društava, ustanova i institucija koji rade sa strankama i stranke koje dolaze u ta trgovačka društva, ustanove i institucije

– zaposlenici u uslužnim djelatnostima u kojima se dolazi u bliski kontakt s klijentima

– zaposlenici u uredima u kojima se ne može osigurati međusobna fizička distanca od najmanje 2 metra

– vjernici prilikom vjerskih obreda i okupljanja u zatvorenom prostoru

– gledatelji na sportskim natjecanjima koja se održavaju u zatvorenim prostorima

– posjetitelji svih društvenih i javnih okupljanja u zatvorenom prostoru

– zaposlenici i korisnici prihvatnih centara i kolektivnog smještaja (u zatvorenom prostoru) organiziranog za raseljene osobe iz Ukrajine.

IV.

Maske za lice ili medicinske maske ne moraju se koristiti u slučajevima preporučenih izuzeća koja na svojim mrežnim stranicama objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

V.

Nužna epidemiološka mjera i preporuka iz ove Odluke određuje se u trajanju do 30. travnja 2022.

VI.

U slučaju bitno izmijenjenih okolnosti ova Odluka može se mijenjati i dopunjavati i prije isteka roka do kojeg je određena nužna epidemiološka mjera.

VII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski (»Narodne novine« broj 75/21, 86/21, 90/21, 95/21, 100/21, 106/21, 112/21, 117/21, 121/21, 129/21, 138/21, 145/21, 13/22, 24/22 i 40/22).

VIII.

Ova Odluka zajedno s obrazloženjem objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite na kojoj se objavljuju odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za sprječavanje širenja zaraze koronavirusom, na adresi: https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zaraze-koronavirusom/2304.

IX.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 9. travnja 2022.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-22-507

Zagreb, 7. travnja 2022.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.