Odluka o privremenom ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

NN 44/2022 (8.4.2022.), Odluka o privremenom ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

538

Na temelju članka 47. stavaka 2. i 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 7. travnja 2022., donosi

ODLUKU

O PRIVREMENOM OGRANIČAVANJU PRELASKA PREKO GRANIČNIH PRIJELAZA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom Odlukom se, radi zaštite pučanstva Republike Hrvatske od bolesti COVID-19, privremeno ograničava prelazak osoba preko svih graničnih prijelaza Republike Hrvatske.

II.

(1) Ograničenje iz točke I. ove Odluke ne odnosi se na osobe koje dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru.

(2) Osobe iz stavka 1. ove točke koje su do graničnih prijelaza Republike Hrvatske tranzitirale preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju dokazati da se nisu zadržavale na područjima tranzita, te se u tom slučaju na njih ne primjenjuje ograničenje iz točke I. ove Odluke.

III.

(1) Državljanima država članica Europske unije odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru kao i članovima njihovih obitelji te državljanima trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, ako dolaze iz trećih zemalja, ulazak u Republiku Hrvatsku odobrit će se ako posjeduju važeću i valjanu EU digitalnu COVID potvrdu, ili ako ispunjavaju uvjete iz stavka 2. ove točke.

(2) Osobama iz stavka 1. ove točke koje još ne posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu, ulazak u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz:

– predočenje potvrde o negativnom PCR testu koji nije stariji od 72 sata od trenutka testiranja ili brzom antigenskom testu na SARS-CoV-2 koji je naveden na Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske unije, a koju objavljuje Europska komisija, ako nalaz testa nije stariji od 24 sata od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz

– predočenje potvrde ne starije od 270 dana o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU (Pfizer – Comirnaty, Moderna – Spikevax, AstaZeneca – Vaxzevria, Gamaleya – Sputnik, Sinopharm – BBIBP-CorV, Novavax – Nuvaxovid) ili cjepiva za koja je Svjetska zdravstvena organizacija odobrila za hitnu primjenu (Serum Institute of India – Covishield, Bharat Biotech – Covaxin, Sinovac – CoronaVac) ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva ili predočenje potvrde ne starije od 270 dana o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze ili predočenje potvrde o primitku booster doze cjepiva

– predočenje potvrde o preboljenju bolesti COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU (Pfizer – Comirnaty, Moderna – Spikevax, AstaZeneca – Vaxzevria, Gamaleya – Sputnik, Sinopharm – BBIBP-CorV, Novavax – Nuvaxovid, Janssen/Johnson&Johnson) ili cjepiva za koja je Svjetska zdravstvena organizacija odobrila za hitnu primjenu (Serum Institute of India – Covishield, Bharat Biotech – Covaxin, Sinovac – CoronaVac) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze, a nije prošlo više od 270 dana od primitka te jedne doze

– predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, iz podstavka 1. ovog stavka, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od liječnika

– određivanje samoizolacije po dolasku u Republiku Hrvatsku uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranja na SARS-CoV-2, a u slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 7 dana.

(3) Iznimno, za osobe iz stavka 1. ove točke prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku neće se zahtijevati posjedovanje važeće i valjane EU digitalne COVID potvrde ili ispunjavanje uvjeta iz stavka 2. ove točke, ako su:

– zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe

– pogranični radnici

– osoblje u prometnom sektoru

– diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koji dolaze uz poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti

– putnici u tranzitu, uz obavezu da napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati

– osobe koje putuju zbog osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, a ne zadržavaju se u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati.

IV.

(1) Državljanima trećih zemalja, koji nisu članovi obitelji državljana država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, niti su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje nemaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje nemaju nacionalne dugoročne vize, a koje dolaze iz treće zemlje, ulazak u Republiku Hrvatsku odobrit će se ako posjeduju valjanu EU digitalnu COVID potvrdu ili ako ispunjavaju uvjete iz točke III. stavka 2. ove Odluke.

(2) Iznimke od stavka 1. ove točke, koje nemaju obvezu posjedovanja EU digitalne COVID potvrde niti obvezu ispunjavanja uvjeta iz točke III. stavka 2. ove Odluke, su:

– zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe

– pogranični radnici

– osoblje u prometnom sektoru

– diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje dolaze uz poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti

– putnici u tranzitu, uz obavezu da napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati

– osobe koje putuju radi školovanja.

V.

Ako je osoba preboljela COVID-19 i ima valjanu i važeću EU digitalnu COVID potvrdu ili drugu potvrdu o preboljenoj bolesti te se nakon što je preboljela COVID-19 unutar osam mjeseci od pojave bolesti COVID-19 cijepila najmanje jednom dozom cjepiva, izuzeće od obveze predočenja negativnog PCR ili brzog antigenskog testa ili karantene produžava se do isteka 270 dana od cijepljenja.

VI.

(1) Ograničenje iz točke I. ove Odluke ne odnosi se na osobe koje dolaze u Republiku Hrvatsku zbog humanitarnih razloga povezanih uz pomoć područjima pogođenim potresom (Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija i Karlovačka županija) i te osobe mogu ući u Republiku Hrvatsku temeljem prethodne suglasnosti Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

(2) Ograničenje iz točke I. ove Odluke ne odnosi se na raseljene osobe iz Ukrajine koje su zbog rata nakon 24. veljače 2022. godine morale napustiti Ukrajinu i zbog toga ulaze u Republiku Hrvatsku.

VII.

Djeca mlađa od dvanaest godina koja putuju u pratnji roditelja/skrbnika izuzeta su od obveze predočenja negativnog rezultata testa i samoizolacije ako roditelji/skrbnici posjeduju valjanu i važeću EU digitalnu COVID potvrdu odnosno negativni PCR ili brzi antigenski test, odnosno potvrdu o cijepljenju ili preboljenoj bolesti COVID-19, kako je to navedeno u točki III. ove Odluke.

VIII.

Svim stranim putnicima prije ulaska u Republiku Hrvatsku, preporučuje se prethodna najava ulaska, korištenjem aplikacije https://entercroatia.mup.hr/.

IX.

Prilikom prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske i boravka u Republici Hrvatskoj sve osobe obvezne su pridržavati se epidemioloških mjera te općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

X.

Putnicima u tranzitu koji putuju iz trećih zemalja, uključujući osoblje u prometnom sektoru, ako ne napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati od trenutka ulaska u Republiku Hrvatsku, automatizmom se određuje nužna epidemiološka mjera samoizolacije.

XI.

Privremeno ograničenje prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske iz ove Odluke određuje se u trajanju do 30. travnja 2022.

XII.

U slučaju bitno izmijenjenih okolnosti ova Odluka može se mijenjati i dopunjavati i prije isteka roka do kojeg je određeno privremeno ograničenje prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske.

XIII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 84/21, 85/21 – ispravak, 90/21, 95/21, 100/21, 106/21, 112/21, 117/21, 121/21, 129/21, 138/21, 145/21, 13/22, 24/22 i 40/22).

XIV.

Ova Odluka zajedno s obrazloženjem objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite na kojoj se objavljuju odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za sprječavanje širenja zaraze koronavirusom, na adresi: https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zaraze-koronavirusom/2304.

XV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 9. travnja 2022.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-22-508

Zagreb, 7. travnja 2022.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.