Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužne mjere posebne organizacije rada epidemiološke službe i posebnih epidemioloških mjera vezanih uz virus SARS-CoV-2 za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID19

NN 44/2022 (8.4.2022.), Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužne mjere posebne organizacije rada epidemiološke službe i posebnih epidemioloških mjera vezanih uz virus SARS-CoV-2 za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID19

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

544

Na temelju članka 47. stavaka 2. i 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 7. travnja 2022., donosi

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNE MJERE POSEBNE ORGANIZACIJE RADA EPIDEMIOLOŠKE SLUŽBE I POSEBNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA VEZANIH UZ VIRUS SARS-CoV-2 ZA VRIJEME PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID19

I.

Radi bitno izmijenjenih okolnosti, s danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvođenju nužne mjere posebne organizacije rada epidemiološke službe i posebnih epidemioloških mjera vezanih uz virus SARS-CoV-2 za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID19 (»Narodne novine« broj 35/20).

II.

Ova Odluka zajedno s obrazloženjem objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite na kojoj se objavljuju odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za sprječavanje širenja zaraze koronavirusom, na adresi: https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zaraze-koronavirusom/2304.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 9. travnja 2022.

Klasa: 810-06/22-01/7

Urbroj: 511-01-300-22-514

Zagreb, 7. travnja 2022.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.